این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
مخاطبین کنفرانس
اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و صاحبنظران حوزه مدیریت و IT

سازمان های پیشرو در حوزه هوشمندی تجاری و سازمانی

شرکت های دانش بنیان در حوزه مدیریت و فناوری

شرکت های ارائه دهنده سیستم های یکپارچه مدیریت

سازمان های استفاده کننده از خدمات  ERP,BI

موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی در حوزه مدیریت و فناوری

علاقمندان به حوزه پارادایم های نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی
صفحه اصلی > گالری تصاویر
.: گالری تصاویر